Wstęp. (2023). Między Oryginałem a Przekładem, 29(4/62), 7–8. Retrieved from https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/5533