Wprowadzenie. (2019). Między Oryginałem a Przekładem, 25(2 (44), 7–8. Retrieved from https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/855