Kubaszczyk, J. (2019). Czy przekładoznawstwo to nauka oparta na solidnym fundamencie? Hipoteza podstawowych praw przekładoznawstwa. Między Oryginałem a Przekładem, 25(2 (44), 9–36. https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.44.01