Solová, R. (2019). O (politycznych) mechanizmach selekcji tekstów literackich dla czytelnika zagranicznego: Na przykładzie miesięcznika "Polska: czasopismo ilustrowane" w latach pięćdziesiątych XX wieku. Między Oryginałem a Przekładem, 25(2 (44), 73–98. https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.44.04