Lewicki, R. (2019). Starzenie się przekładów: zmiany języka czy norm tłumaczeniowych?. Między Oryginałem a Przekładem, 25(2 (44), 99–116. https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.44.05