Elbanowski, A. (2019). „Jesteśmy wspólnikami”: Korespondencja João Guimarãesa Rosy z tłumaczami. Między Oryginałem a Przekładem, 25(2 (44), 117–136. https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.44.06