Jeleń, K. (2019). Jak (wy)tłumaczyć punkt widzenia kota? (o rosyjskich przekładach wiersza Wisławy Szymborskiej "Kot w pustym mieszkaniu"). Między Oryginałem a Przekładem, 25(2 (44), 137–158. https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.44.07