Siwiec, P. (2019). Wyzwania wersyfikacyjne w przekładach poezji arabskiej na polski i polskiej na arabski. Między Oryginałem a Przekładem, 25(2 (44), 159–182. https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.44.08