Biernacka, A. (2019). (Nie)znaczące przesunięcia gramatyczno-stylistyczne w tłumaczeniu sądowym. Między Oryginałem a Przekładem, 25(2 (44), 183–198. https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.44.09