Tomaszkiewicz, T. (2019). Ewolucja kształcenia tłumaczy zawodowych w kontekście wyzwań współczesnego przekładoznawstwa i wymogów rynku pracy. Między Oryginałem a Przekładem, 25(2 (44), 199–216. https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.44.10