Beata Baczyńska, & Marcin Kurek. (2019). Florian Śmieja – in memoriam. Między Oryginałem a Przekładem, 25(4 (46), 9–11. Retrieved from https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/980