ZALIWSKA-OKRUTNA, U. Quod hodie non est, cras erit, czyli Czego dziś nie ma, będzie jutro. Qui multum habet, plus cupit, czyli Kto wiele ma, więcej pragnie. Między Oryginałem a Przekładem, [S. l.], v. 22, n. 1(31), p. 91–104, 2021. DOI: 10.12797/MOaP.22.2016.31.05. Disponível em: https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1801. Acesso em: 21 sep. 2021.