SINIAWSKA‑SUJKOWSKA, T. Teoria przekładu specjalistycznego w ZSRR i Rosji na tle ogólnej teorii przekładu. Między Oryginałem a Przekładem, [S. l.], v. 22, n. 2/32, p. 41–55, 2016. DOI: 10.12797/MOaP.22.2016.32.04. Disponível em: https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1809. Acesso em: 25 may. 2024.