NOWAKOWSKA, M. Czy włoskie tłumaczenie może oddać francuskie rozróżnienie na czasy historii i dyskursu? : (na przykładzie tłumaczenia książki Antoine’a de Saint‑Exupéry’ego pt. Le Petit Prince). Między Oryginałem a Przekładem, [S. l.], v. 22, n. 2/32, p. 151–169, 2016. DOI: 10.12797/MOaP.22.2016.32.11. Disponível em: https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1816. Acesso em: 28 may. 2024.