SOLOVÁ, R. Egzamin na tłumacza przysięgłego a normy przekładowe: Na przykładzie kryterium terminologii i frazeologii specjalistycznej w polsko‑francuskich tłumaczeniach tekstów ekonomicznych. Między Oryginałem a Przekładem, [S. l.], v. 22, n. 3(33), p. 21–40, 2021. DOI: 10.12797/MOaP.22.2016.33.03. Disponível em: https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1820. Acesso em: 21 sep. 2021.