WOŁEK‑SAN SEBASTIAN, K. Z dziejów kształtowania się normy przekładu toponimów: Przypadek chorwacko‑polski. Między Oryginałem a Przekładem, [S. l.], v. 22, n. 3(33), p. 55–68, 2021. DOI: 10.12797/MOaP.22.2016.33.05. Disponível em: https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1822. Acesso em: 26 sep. 2021.