MUSZYŃSKA‑ANDREJCZYK, A. Przekłady oper Giacoma Pucciniego – normy translatorskie a polska tradycja teatralna. Między Oryginałem a Przekładem, [S. l.], v. 22, n. 3(33), p. 99–112, 2021. DOI: 10.12797/MOaP.22.2016.33.08. Disponível em: https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1825. Acesso em: 22 sep. 2021.