JĘDRZEJKO, P.; SALMERI, C. Odpowiedzialność przekładoznawcy, czyli o normatywności i granicach interpretacyjnej swobody tłumacza (przypadek Johna le Carré). Między Oryginałem a Przekładem, [S. l.], v. 22, n. 4(34), p. 67–93, 2016. DOI: 10.12797/MOaP.22.2016.34.06. Disponível em: https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1833. Acesso em: 1 mar. 2024.