SZWEBS, W. Tłumacz jako marka? O tym, co zastąpiło kryteria w internetowej recepcji przekładu Wielkiego Gatsby’ego Francisa Scotta Fitzgeralda. Między Oryginałem a Przekładem, [S. l.], v. 22, n. 4(34), p. 95–116, 2021. DOI: 10.12797/MOaP.22.2016.34.07. Disponível em: https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1834. Acesso em: 23 sep. 2021.