BIBIK, B. Przekłady starożytnych utworów dramatycznych – w zgodzie czy wbrew normom? Kilka refleksji o tradycji przekładoznawczej w Polsce. Między Oryginałem a Przekładem, [S. l.], v. 22, n. 4(34), p. 117–134, 2016. DOI: 10.12797/MOaP.22.2016.34.08. Disponível em: https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1835. Acesso em: 28 nov. 2022.