PAMIĘTA‑BORKOWSKA, J. „Przekład jako doświadczenie obcego” w kontekście przekładów literatury fantasy. Między Oryginałem a Przekładem, [S. l.], v. 22, n. 2(28), p. 73–87, 2021. DOI: 10.12797/MOaP.21.2015.28.06. Disponível em: https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1849. Acesso em: 21 sep. 2021.