GOŁEK‑SEPETLIEWA, D. Hadżi Dimityr Christo Botewa – obce elementy kulturowe w polskich przekładach. Między Oryginałem a Przekładem, [S. l.], v. 22, n. 2(28), p. 107–121, 2021. DOI: 10.12797/MOaP.21.2015.28.08. Disponível em: https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1852. Acesso em: 22 sep. 2021.