GUMUL, E. O metodzie badawczej zapożyczonej z psychologii, czyli jak zaprojektować i przeprowadzić badanie za pomocą metody protokołów retrospektywnych w tłumaczeniu symultanicznym. Między Oryginałem a Przekładem, [S. l.], v. 26, n. 4 (50), p. 31–54, 2021. DOI: 10.12797/10.12797/MOaP.26.2020.50.02. Disponível em: https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/2078. Acesso em: 22 sep. 2021.