LEWICKI, R. O precyzji pojęć przekładoznawczych. Między Oryginałem a Przekładem, [S. l.], v. 29, n. 1/59, p. 9–22, 2023. DOI: 10.12797/MOaP.29.2023.59.01. Disponível em: https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/4949. Acesso em: 18 jun. 2024.