WARMUZIŃSKA-ROGÓŻ, J. Tłumaczki i ich przekłady – różnorodność ról w kontekście kanadyjskim: Przykład Lori Saint-Martin. Między Oryginałem a Przekładem, [S. l.], v. 29, n. 1/59, p. 107–126, 2023. DOI: 10.12797/MOaP.29.2023.59.06. Disponível em: https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/4954. Acesso em: 13 jul. 2024.