DĘBSKA, K. O możliwościach „nowej” historii przekładu na przykładzie kilku dziewiętnastowiecznych tłumaczeń. Między Oryginałem a Przekładem, [S. l.], v. 29, n. 4/62, p. 69–88, 2023. DOI: 10.12797/MOaP.29.2023.62.04. Disponível em: https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/5522. Acesso em: 25 may. 2024.