LEWICKI, R. Starzenie się przekładów: zmiany języka czy norm tłumaczeniowych?. Między Oryginałem a Przekładem, v. 25, n. 44, p. 99-116, 15 Jun. 2019.