SIWIEC, P. Wyzwania wersyfikacyjne w przekładach poezji arabskiej na polski i polskiej na arabski. Między Oryginałem a Przekładem, [S. l.], v. 25, n. 2 (44), p. 159–182, 2019. DOI: 10.12797/MOaP.25.2019.44.08. Disponível em: https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/863. Acesso em: 24 may. 2022.