Hejwowski, Krzysztof, and Anna Szczęsna. 2016. “Wstęp”. Między Oryginałem a Przekładem 22 (1(31):7-8. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.31.00.