Tomaszkiewicz, Teresa. 2021. “Coraz Bardziej Interdyscyplinarny Charakter Badań przekładoznawczych”. Między Oryginałem a Przekładem 22 (1(31):43-59. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.31.03.