Biel, Łucja. 2016. “Tłumaczenie Prawa Unijnego a Centralne pojęcia przekładoznawstwa”. Między Oryginałem a Przekładem 22 (1(31):105-17. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.31.06.