Przepiórkowska, Danuta. 2021. “Translation of Questionnaires in Cross-National Social Surveys: A Niche With Its Own Theoretical Framework and Methodology”. Między Oryginałem a Przekładem 22 (1(31):119-33. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.31.07.