Hejwowski, Krzysztof, and Karolina Dębska. 2016. “Przedmowa”. Między Oryginałem a Przekładem 22 (2/32):7. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.32.01.