Włoskowicz, Wojciech. 2016. “Przekład choronimów „roszczeniowych” Między Teorią tłumaczenia a Onomastyką Kulturową”. Między Oryginałem a Przekładem 22 (2/32):25-40. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.32.03.