Siniawska‑Sujkowska, Tatiana. 2016. “Teoria przekładu Specjalistycznego W ZSRR I Rosji Na Tle ogólnej Teorii przekładu”. Między Oryginałem a Przekładem 22 (2/32):41-55. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.32.04.