Piotrowska, Maria. 2021. “Intuicja tłumacza W kontekście Badań przekładoznawczych”. Między Oryginałem a Przekładem 22 (2(32):57-71. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.32.05.