Nowakowska, Małgorzata. 2016. “Czy włoskie tłumaczenie może Oddać Francuskie rozróżnienie Na Czasy Historii I Dyskursu? : (na przykładzie tłumaczenia książki Antoine’a De Saint‑Exupéry’ego Pt. Le Petit Prince)”. Między Oryginałem a Przekładem 22 (2/32):151-69. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.32.11.