Solová, Regina. 2021. “Egzamin Na tłumacza przysięgłego a Normy przekładowe: Na przykładzie Kryterium Terminologii I Frazeologii Specjalistycznej W polsko‑francuskich tłumaczeniach tekstów Ekonomicznych”. Między Oryginałem a Przekładem 22 (3(33):21-40. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.33.03.