Wołek‑San Sebastian, Katarzyna. 2021. “Z dziejów kształtowania Się Normy przekładu toponimów: Przypadek chorwacko‑polski”. Między Oryginałem a Przekładem 22 (3(33):55-68. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.33.05.