Muszyńska‑Andrejczyk, Agnieszka. 2021. “Przekłady Oper Giacoma Pucciniego – Normy Translatorskie a Polska Tradycja Teatralna”. Między Oryginałem a Przekładem 22 (3(33):99-112. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.33.08.