Bednarczyk, Anna. 2016. “Rozważania O Normie I tłumaczeniu”. Między Oryginałem a Przekładem 22 (3(33):127-42. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.33.10.