Niziołek, Renata. 2016. “Brak Normy Jako Norma: Gombrowicz „tłumaczy” Ferdydurke”. Między Oryginałem a Przekładem 22 (4(34):39-65. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.34.04.