Jędrzejko, Paweł, and Claudio Salmeri. 2016. “Odpowiedzialność przekładoznawcy, Czyli O normatywności I Granicach Interpretacyjnej Swobody tłumacza (przypadek Johna Le Carré)”. Między Oryginałem a Przekładem 22 (4(34):67-93. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.34.06.