Bibik, Barbara. 2021. “Przekłady starożytnych utworów Dramatycznych – W Zgodzie Czy Wbrew Normom? Kilka Refleksji O Tradycji przekładoznawczej W Polsce”. Między Oryginałem a Przekładem 22 (4(34):117-34. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.34.08.