Szumański, Borys. 2021. “Norma W tłumaczeniu a Poczucie Utraty – próba Psychoanalitycznej Refleksji Nad doświadczeniem przekładu”. Między Oryginałem a Przekładem 22 (4(34):135-49. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.34.09.