Bednarczyk, Anna. 2015. “Taras Bulba Mikołaja Gogola a tłumaczenie Kozackiej Przestrzeni Kulturowej”. Między Oryginałem a Przekładem 21 (1/27):25-40. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.27.03.