Hampl, Lubomir. 2015. “Procesy przekładu I Metody Translacyjne Na Materiale Czeskim I Polskim – Ekwiwalencja realiów Biblijnych”. Między Oryginałem a Przekładem 21 (1/27):89-110. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.27.07.