Brzozowski, Jerzy, and Adriana Jastrzębska. 2015. “Przedmowa”. Między Oryginałem a Przekładem 22 (2(28):7-8. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.28.01.