Majkiewicz, Anna. 2021. “Kontekst Kulturowy – Balast Dla oryginału Czy Szansa Dla przekładu?”. Między Oryginałem a Przekładem 22 (2(28):27-42. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.28.03.