Pamięta‑Borkowska, Joanna. 2021. “„Przekład Jako doświadczenie obcego” W kontekście przekładów Literatury Fantasy”. Między Oryginałem a Przekładem 22 (2(28):73-87. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.28.06.